Нормативна база
України

Про фізичну культуру і спорт

Визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту

Нормативна база
Мінмолодьспорту

Єдина спортивна классифікація

Визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в Україні

Кваліфікаційні норми та вимоги

Визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з виду спорту ПРАКТИЧНА СТРІЛЬБА

Єдиний календарний план спортивних заходів

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, який формується на кожен рік окремо. На базі цього документу проводяться змагання

Нормативна база
щодо спортивної зброї

Про затвердження Порядку придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів

Визначає єдині вимоги до придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Це дозволить створити умови для ефективного розвитку стрілецьких видів спорту, сприятиме належній підготовці та участі національних збірних команд у всеукраїнських і міжнародних спортивних заходах.

Закрити меню