Дисциплінарна комісія ФПСУ

Статті Статуту про Дисциплінарну комісію

Стаття 28. Дисциплінарна комісія

 1. Органом здійснення правосуддя в ФПСУ є Дисциплінарна комісія.
 2. Дисциплінарна комісія вирішує усі внутрішні спори між ФПСУ, її членами та клубами, а також іншими особами, які задіяні або працюють у ФПСУ.
 3. Члени Дисциплінарної комісії не можуть входити до складу Президії ФПСУ та повинні бути повністю незалежними один від одного.
 4. Голова Дисциплінарної комісії не може призначатися (обиратися) до будь – яких інших структурних підрозділів або комісій ФПСУ.
 5. Голова та члени Дисциплінарної комісії обираються Конференцією терміном на 4 роки та підзвітні Конференції ФПСУ.
 6. Юрисдикція та процесуальні дії Дисциплінарної комісії ФПСУ визначаються «Положенням про Дисциплінарне провадження ФПСУ».

Стаття 29. Члени Дисциплінарної комісії

 

 1. Члени Дисциплінарної комісії призначаються Конференцією ФПСУ. Дисциплінарна комісія  складається з голови та 2-х членів.
 2. Дисциплінарна комісія, як правило, приймає рішення в присутності всіх членів. Винятки визначаються «Положенням про Дисциплінарне провадження ФПСУ», які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена Комісії, уповноваженого головою Дисциплінарної комісії.

Стаття 30. Дисциплінарна юрисдикція

 1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил змагань і/або порушення Статуту ФПСУ, норм та вимог, регламентів, положень, рішень, директив чинних на той час.
 2. Юрисдикція ФПСУ розповсюджується на внутрішні спори між юридичними та фізичними особами в межах її відомчих повноважень.
 3. Юрисдикція IPSC розповсюджується на всі міжнародні спори між сторонами, які належать до різних асоціацій та федерацій.

Стаття 31. Дисциплінарні санкції 

 1. До членів ФПСУ можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:
  • попередження;
  • анулювання результату змагань;
  • дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників майбутніх змагань;
  • виключення з членів ФПСУ;
  • дискваліфікація на термін/строк визначена в „Положенні про Дисциплінарне провадження ФПСУ”
 2. Дисциплінарна комісія ФПСУ уповноважена застосовувати дисциплінарні санкції та видавати рішення на підставі «Положення про Дисциплінарне провадження ФПСУ».
 3. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій та видаватися кілька рішень.
 4. Рішення може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, вона визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати відповідну(і) сторону(и), яка підпадає під юрисдикцію ФПСУ, здійснити певні дії.

Положення про дисциплінарне провадження ФПСУ