Національна колегія суддів з практичної стрільби

Виконавчий комітет

ПРО НКСПС

Положення

Положення про колегію суддів з практичної стрільби затверджується Президією ФПСУ.

Основні завдання НКСПС

 • підготовка суддів з практичної стрільби;
 • підвищення їх професійного рівня;
 • облік роботи суддів з практичної стрільби;
 • виконання інших завдань, визначених відповідними положеннями.

Голова НКСПС

Голова національної колегії суддів з практичної стрільби обирається і звільняється Президією ФПСУ з числа членів ФПСУ не пізніше як через 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту проведення Конференції на якому було обрано відповідного Президента ФПСУ.

Основні функції Голови НКСПС

 • керує виконавчим комітетом НКСПС;
 • несе відповідальність за роботу виконавчого комітету НКСПС та самої НКСПС перед Президентом та Президією ФПСУ;
 • вносить Президенту ФПСУ пропозиції щодо присвоєння особі статусу судді та відповідної кваліфікаційної категорії спортивним суддям з практичної стрільби;
 • співпрацює з міжнародною організацією суддів та представляє інтереси України в ній;
 • разом з Президією забезпечує оновлення правил проведення змагань та надання інформації, що стосується таких змін.

Виконавчий  комітет НКСПС

Виконавчий  комітет НКСПС є робочим органом НКСПС. Складається з Голови НКСПС та двох членів, які обираються в порядку визначеному положенням про колегії суддів з практичної стрільби

Основні функції Виконавчого комітету

 • несе відповідальність за облік роботи та навчання суддів з практичної стрільби .
 • готує методичні матеріали для навчання суддів та організовує семінари суддів.
 • організовує проведення іспитів для отримання відповідної кваліфікаційної категорії.
 • рекомендує суддів для отримання міжнародної акредитації судді.
 • організовує видачу посвідчень суддям з практичної стрільби

Положення про спортивних суддів
з практичної стрільби та суддівські колегії