Конституція Міжнародної конфедерації практичної стрільби

Редакція від січня 2017 року

Офіційний переклад

ЗМІСТ

 1. Преамбула
 2. Назва
 3. Принципи/Задачі
 4. Структура
 5. Членство і приналежність
 6. Посадові особи та Виконавча рада
 7. Посадові обов’язки
 8. Зібрання
 9. Зміни до Конституції
 10. Фінанси та адміністрація
 11. Законодавство
 12. Відшкодування
 13. Правила
 14. Розпуск
 15. Закон і юрисдикція
 1. Преамбула

Ми, засновники та учасники спортивної дисципліни Практична стрільба, в цілях заснування нашого виду спорту на міцних засадах, сприяння його розвитку, захисту його принципів і регулювання його розповсюдженя у всьому світі, а також з метою сприяння безпечному та ефективному використанню вогнепальної зброї добропорядними особами, встановлюємо та проголошуємо цю Конституцію для нашого міжнародного керівного органу.

 1. Назва

Міжнародний керівний орган відомий як Міжнародна Конфедерація практичної стрільби, далі іменована IPSC чи Конфедерація.

 1. Принципи/Задачі

IPSC створена в цілях пропаганди, збереження, поліпшення і прогресу практичної стрільби, для захисту своїх принципів і їх регулювання в світі з метою прищеплення безпечного та ефективного використання вогнепальної зброї гідними особистостями і, зокрема, без шкоди для спільності вищевикладеного, для досягнення таких цілей, дотримуючись таких принципів, які встановлені для визначення характеру практичної стрільби і втілені в наступних словах: Diligentia-Vis-Celeritas, що в перекладі означає Точність, Потужність та Швидкість. Вони приймаються всіма членами Міжнародної Конфедерації практичної стрільби як умова членства.

 1. Змагання з практичної стрільби відкриті для всіх шановних осіб, незалежно від роду занять, вони можуть не обмежуватися лише державними службовцями.
 2. Точність, Потужність та Швидкість є рівноцінними елементами практичної стрільби, а змагання з практичної стрільби повинні проводитися таким чином, щоб однаково оцінювати ці елементи.
 3. Види зброї не розділяються, всі змагаються разом, без гандикапу. Це не стосується потужності вогнепальної зброї, оскільки потужність є елементом, що підлягає визнанню та заохоченню.
 4. Змагання з практичної стрільби – це перевірка навичок у застосуванні практичної вогнепальної зброї та спорядження. Будь-який предмет спорядження, або його модифікація, що приносить в жертву практичну функціональність заради конкурентної переваги, суперечать принципам спорту.
 5. Змагання з практичної стрільби проводяться з використанням мішеней для практичної стрільби, які відображають загальний розмір та форму тих об’єктів, які є первинними цілями для прийнятного використання вогнепальної зброї.
 6. Завдання, поставлене на змаганнях з практичної стрільби, має бути реалістичним. Стрілецькі вправи повинні мати практичне обґрунтування та моделювати розумні гіпотетичні ситуації, в яких вогнепальна зброя може бути прийнятно використана.
 7. Змагання з практичної стрільби є різноманітними. У межах реалізму завдання постійно змінюються, але ніколи не слід допускати нереалістичної спеціалізації ані техніки, ані обладнання. Стрілецькі вправи можуть повторюватись, але жодна вправа не може повторюватись настільки, щоб дозволити її використання в якості остаточного показника майстерності в практичній стрільбі.
 8. Змагання з практичної стрільби проводиться у вільному стилі. По суті, змагальне завдання ставиться в цілому, а учаснику надається свобода вирішувати його таким чином, який він вважає найкращим у межах наданої змагальної ситуації.
 1. Структура

4.1 IPSC – це неполітична Конфедерація неполітичних Регіонів-учасників, межі яких зазвичай, але не обов’язково, повинні відповідати національним кордонам. Для цих цілей Конфедерація визначається як союз або угода між двома або більше незалежними Регіонами, в рамках якого вони об’єднуються в ім’я загального добробуту та досягнення загальних цілей. Проте, вони зберігають свої суверенні повноваження для внутрішніх та деяких інших цілей.

4.2 Виконавча Рада, за умови ратифікації Асамблеєю на її наступному засіданні, має право прийняти в якості Регіону-учасника будь-який орган, який, на думку Виконавчої Ради та Асамблеї, є представником виду спорту Практична стрільба в цьому Регіоні.

4.3 Регіони не є частиною уряду, чиї кордони вони поділяють, і не є правлячими органами такого Регіону (далі – Регіональна дирекція) та не повинні асоціюватись чи бути пов’язані з будь-якою політичною партією. Жоден Регіон не повинен бути відповідальним за політику будь-якого уряду або політичної партії або бути причетним до неї, крім випадків коли Регіональна Дирекція прямо асоціює себе з політичними рухами.

4.4 IPSC не є расовим чи релігійним об’єднанням і за жодних обставин не заохочує та не дискримінує на таких підставах.

4.5 IPSC, як автономний орган, не може залежати економічно або іншим чином від джерел, здатних вплинути на його політику без згоди Асамблеї.

4.6 Обов’язки кожної Регіональної дирекції:

(1) Надавати Виконавчій раді будь-яку інформацію, яка може їй знадобитися, щодо організації, структури, підрозділів, членського складу, посадових осіб, політики, програм, діяльності та положень або будь-якого іншого питання, пов’язаного з адмініструванням чи керівництвом у Регіоні.

(2) Надавати Виконавчій раді копію Конституції, правил або підзаконних актів, а також поправки, які можуть час від часу вноситися в них, та по два примірники кожного випуску їх офіційного журналу або видання, через які Регіон спілкується зі своїми членами.

(3) Надавати Виконавчій раді за запитом копію балансу та відомості рахунків Регіону.

(4) завжди вести і зберігати актуальні списки членів та філій.

(5) Проводити змагання за правилами IPSC, достатніми для визначення чемпіона кожного року.

(6) Справедливим і рівноправним чином відбирати національні команди для представлення Регіону на чемпіонатах світу та міжнародних першостях. Національні команди складаються з 4 членів.

(7) Енергійно і справедливо управляти спортом відповідно до принципів спорту, створити ефективну і демократичну внутрішню структуру та зробити практичну стрільбу шанованим видом спорту в Регіоні.

(8) Демократичним шляхом обрати одного зі своїх членів директором (далі – Регіональний директор), який також буде голосуючим членом Асамблеї. Якщо Регіональний директор не може бути присутнім, Регіональна дирекція призначає альтернативну особу.

4.7 Усі Регіони зобов’язані поважати та дотримуватися Конституції, причому термін “Регіон” включає тільки ті Регіони, які мають хорошу репутацію та повністю відповідають вимогам цієї Конституції.

4.8 Повага та дотримання цієї Конституції є необхідною попередньою умовою для використання логотипу, Емблеми і назви IPSC.

4.9 Цим визнається, що можуть виникнути обставини, які змусять Регіональну дирекцію вжити заходів, які можуть суперечити цій Конституції. Такі дії можна розділити на дві категорії:

(1) Заходи, вжиті з метою дотримання законів чи правових прецедентів, що відносяться до даного Регіону; або

(2) Заходи, вжиті на добровільній основі з будь-якої іншої причини.

(3) Щодо дій, які підпадають під пункт (1) вище, жоден Регіон не підлягає осуду або призупиненню. Регіон інформує Виконавчу раду про вжиті заходи та причини, які спонукали до цього;

(4) Щодо дій, які підпадають під пункт (2) вище, обов’язок доведення відповідності вжитих заходів обставинам, які спонукали до цього, покладається на Регіон;

(5) Щодо дій, які підпадають під пункти (1) або (2) вище, Виконавча рада буде інформувати всі інші Регіони про будь-які обмеження, які можуть бути застосовані до спортсменів з цього Регіону.

4.10, Про рішення Регіону щодо недотримання Конституції, за винятком випадків, передбачених пунктом 4.9 та пунктом 5.9, Виконавча рада повідомляє усі інші Регіони, а  питання щодо недоьримання Конституції Регіоном виноситься на наступне засідання Асамблеї, де має бути вирішено чи слід вживати відповідні заходи та які саме.

4.11 За умови дотримання інших положень Конституції будь-який Регіон, котрий вживає заходи з порушенням Конституції, інформує Виконавчу раду про вжиті заходи та про причини, за якими він вважає такі заходи необхідними. Регіон може звернутися до Виконавчої ради з проханням про те, щоб він продовжував діяти як Регіон з хорошою репутацією, незважаючи на порушення Конституції.

Якщо Виконавча рада не визнає доцільним схвалити вжиті заходи, Регіон має право поширити інформацію з даного питання безпосередньо серед інших Регіонів та заручитися їх підтримкою.

Незалежно від позиції, зайнятої Виконавчою радою, рішення Регіону ставиться на голосування на наступному засіданні Асамблеї.

Якщо Асамблея прийме рішення схвалити вжиті заходи на невизначений термін чи на певний період часу, то таке схвалення призведе до того, що Регіон буде розглядатися у повній відповідності до Конституції і збереже всі права та привілеї членства.

Якщо Асамблея вирішить не схвалювати дії Регіону, то цей Регіон буде тимчасово відсторонений від участі та не матиме ніяких звичайних прав або привілеїв членства до тих пір, поки відсторонення не закінчиться.

У тому випадку, якщо будь-який Регіон відсторонений, усі Регіони офіційно повідомляються про це відсторонення, а Регіон-порушник повідомляється про те, які заходи необхідно вжити для скасування відсторонення.

Все вищеозначене не переслідує мети посягання на суверенітет окремого Регіону, а є засобом забезпечення того, щоб усі Регіони-члени, як і раніше, дотримувалися принципів Конфедерації.

 1. Членство і приналежність

5.1 IPSC не приймає індивідуальних членів, але особи, які є членами афілійованого з IPSC органу або членами Виконавчої ради, вважаються членами IPSC.

5.2 Суб’єкти, які бажають приєднатися до IPSC, подають заяву Виконавчій раді та надають будь-яку інформацію, яка може знадобитися. Після повідомлення про прийняття вони направляють Виконавчій раді платіжне доручення банка про сплату відповідного і чинного на даний час членського внеску.

5.3 Перед прийняттям заявки на приєднання Виконавча рада повинна переконатися в тому, що суб’єкт-заявник:

(1) був створений демократично,

(2) несе відповідальність за своє членство,

(3) є представником практичних стрільців у відповідному Регіоні,

(4) буде дотримуватися принципів практичної стрільби та застосовувати їх у своїй програмі змагань.

5.4 Прийом здійснюється більшістю голосів Виконавчої Ради та підлягає затвердженню більшістю на наступному засіданні Асамблеї.

5.5 У випадку дублювання, множинності або колізії заявок з даного Регіону Виконавча рада приймає кандидата, котрий найкращим чином відповідає вищезазначеним критеріям.

5.6 У тому випадку, якщо Виконавча рада не може переконатися в тому, що будь-який заявник належним чином задовольняє або, цілком ймовірно, відповідає вищезазначеним критеріям, вона відмовляє йому у прийнятті за умови погодження такого рішення більшістю голосів на наступному засіданні Асамблеї.

5.7 У разі подальшого клопотання про вступ від Регіону, в якому вже є визнана афілійована Регіональна дирекція, Виконавча рада прагнутиме отримати інформацію про те, якою мірою кожна організація відповідає раніше перерахованим критеріям, і може на наступних зборах рекомендувати передачу членства. Виконавча рада сама по собі не здійснює передачу членства. Асамблея може здійснити передачу членства більшістю (трьома чвертями) поданих голосів.

5.8 Регіональна дирекція може в будь-який час відмовитися від участі в Конфедерації, письмово повідомивши про це Виконавчу раду, після чого Виконавча рада оголошує Регіон вакантним і може розглянути нові заявки на вступ.

5.9 Виконавча рада може одностайним голосуванням призупинити членство будь-якої Регіональної дирекції за недотримання принципів практичної стрільби, або за прорахунок чи неправильне управління справами свого Регіону, або за спотворення чи непредставлення інтересів практичних стрільців цього Регіону, або за будь-які дії, що вважаються шкідливими для іншого Регіону або Конфедерації в цілому. Таке призупинення має бути ратифіковане більшістю голосів на наступному засіданні Асамблеї. Асамблея може за рекомендацією Виконавчої Ради і більшістю в три чверті поданих голосів відрахувати Регіональну дирекцію з вищевказаних причин, після чого Регіон оголошується вакантним.

5.10 Будь-який суб’єкт може бути тимчасово прийнятий в афілійовані члени Асамблеєю, але такий суб’єкт не має права голосу. До остаточного прийняття такий суб’єкт повинен повністю відповідати положенням Конституції. Крім того, такий суб’єкт повинен прагнути, щоб на Асамблеї був присутній його представник. Такий представник відповідає на усі питання, які Асамблея визнає доцільними при прийнятті рішення про надання остаточної згоди.

 1. Посадові особи та Виконавча рада

6.1 Посадовими особами Конфедерації є Президент, Генеральний Секретар, Секретар, Скарбник та Регіональні директори, а також Президент і Віце-Президент Міжнародної асоціації Суддів (далі – IROA).

6.2 Асамблея може присвоювати почесні звання, які вона визнає необхідними, більшістю в дві третини голосів. Такі почесні звання призначені спеціально для визнання осіб, які мають видатні заслуги перед МКПС. Такі звання призначені тільки для цілей визнання, і на них не покладаються ніякі обов’язки чи повноваження.

6.3 Президент обирається більшістю голосів Асамблеї строком на два роки і є головою Виконавчої ради та Асамблеї, а неофіційно – членом всіх комітетів Конфедерації. Якщо Президент з будь-якої причини не в змозі виконувати свої обов’язки Голови Виконавчої ради або Асамблеї, він може делегувати такі обов’язки іншому члену Виконавчої ради або делегату присутньому на Асамблеї, за умови, що за нього проголосує більшість членів Виконавчої ради або Асамблеї. Президент має право в будь-який час відновити свою роботу в якості Голови Виконавчої Ради або Асамблеї.

Термін повноважень Президента починається першого січня найближчого від дня його обрання і закінчується через два роки, тридцять першого грудня.

Незважаючи на вищевикладене, але з урахуванням положень розділу 6.11, після 1 січня 1998 вибори Президента відбуваються тільки на Асамблеї, що проводиться під час Чемпіонату світу з пістолету. Термін повноважень Президента починається першого січня відразу ж після виборів і припиняється тридцять першого грудня відразу ж після наступної Асамблеї, проведеної під час Чемпіонату світу з пістолету.

6.4 Президент призначає Генерального Секретаря, Секретаря і Скарбника, як правило, з того ж Регіону, що і він, та разом з Президентом і Віце-Президентом IROA вони формують Виконавчу раду Конфедерації.

6.5 Президент призначає Президента та Віце-Президента IROA, які засідають у Виконавчій раді з правом голосу.

6.6 У разі рівності голосів, голова Виконавчої ради має право другого і вирішального голосу.

6.7 Виконавча рада може одностайним голосуванням додати своїх членів.

6.8 Президент заповнює вакансії у Виконавчій раді.

6.9 Вакансія в офісі Президента заповнюється Генеральним Секретарем, який потім в якості Президента призначає нового Генерального Секретаря.

6.10 Будь-яку посадову особу Конфедерації можна звільнити більшістю голосів Виконавчої Ради. Посадові особи, щодо яких подається клопотання про звільнення, запрошуються до участі в засідання та надання пояснень щодо висунутих проти них звинувачення, але повинні залишити засідання до проведення голосування. Пропозиція про звільнення Президента надсилається Генеральному Секретарю, який головує на цьому засіданні Виконавчої Ради. Звільнення Президента підлягає ратифікації Асамблеєю, яка скликається Виконавчою радою протягом шестидесяти днів з дати звільнення.

6.11 Асамблея більшістю голосів може зажадати відставки Президента або іншого члена Виконавчої ради, який згодом не матиме права переобиратися. У разі звільнення Президента Асамблея негайно приступає до обрання нового Президента на термін повноважень, що залишився. Обраний таким чином новий Президент може призначити нову Виконавчу раду.

Новий Президент, обраний відповідно до положень цього розділу, приступає до виконання своїх обов’язків відразу ж після обрання, незалежно від положень розділу 6.3.

6.12 Виконавча рада зобов’язана поважати і дотримуватися Конституції. Якщо Виконавча рада порушує або, як видається, може порушити це обов’язок, будь-який Регіон може в будь-який час повідомити Президента про свою стурбованість і, якщо він не задоволений відповіддю Президента, може повідомити всім Регіонам про свою стурбованість.

6.13 За винятком випадків, коли Виконавча рада діє відповідно до положень Конституції, вона не має права втручатися в справи будь-якого Регіону.

 1. Посадові обов’язки

7.1 Президент за рекомендацією та згодою Виконавчої ради відповідає за ведення і управління справами Конфедерації та є її головною посадовою особою з виконавчими повноваженнями. Президент та Виконавча рада несуть пряму відповідальність перед Асамблеєю.

7.2 Президент може створювати і розпускати комітети Конфедерації, які будуть працювати в межах своїх обов’язків, які він встановлює для них. Він призначає членів до них та може усувати їх з посади.

Крім того, Президент може призначити одну або декілька осіб для виконання визначених завдань та може присвоїти почесне звання «Віце-Президента з Х» відповідній особі (де X відображає поставлене завдання, наприклад, Конституція, Дизайн вправ тощо). Президент може в будь-який час скасувати призначення і посаду (посади).

Особи, які призначаються за вищевказаних обставин, не входять до складу Виконавчої Ради, за винятком випадків, якщо вони обрані відповідно до розділу 6.7.

7.3 Генеральний Секретар бере на себе обов’язки Президента в разі недієєздатності останнього і є за своїм статусом членом усіх комітетів Конфедерації. Крім того, він повинен  виконувати й інші обов’язки покладені на нього Президентом.

7.4 Секретар веде точний звіт про роботу Конфедерації та додатково виконує інші обов’язки, які можуть знадобитися Президенту.

7.5 Скарбник повинен вести точний облік всіх грошових коштів, отриманих, виплачених і інвестованих Конфедерацією. Він консультуватиме Виконавчу раду з фінансових питань та за дорученням Президента представлятиме відомість рахунків на кожному засіданні Асамблеї та Виконавчої ради. Скарбник разом з Президентом несе пряму відповідальність перед Асамблеєю за належне ведення фінансових справ Конфедерації.

7.6 Президент і Виконавча рада після звільнення з посади повинні залишити в бюджеті  суму, принаймні рівну сумі неоплачених рахунків за зобов’язаннями, за які відповідає ця адміністрація.

7.7 Президент і Виконавча рада, що залишають свої посади, якомога швидше повинні передати всі документи, рахунки, кошти та все інше майно і активи МКПС новообраному Президенту і Виконавчій раді.

7.8 Регіональна дирекція відповідає за належне та ефективне управління своїм Регіоном, а Регіональний директор є представником Конфедерації в Регіоні так само, як він представляє Регіон в рамках Конфедерації. Регіональна дирекція, зокрема, відповідальна за виконання обов’язків, зазначених у розділі 4.6.

 1. Асамблея

8.1 Асамблея є вищим виконавчим органом Конфедерації і складається з делегатів від кожної Регіональної дирекції. Виконавча рада повинна бути присутня на засіданнях Асамблеї, але не має права голосу, за винятком члена Виконавчої ради, який одночасно є делегатом Регіональної дирекції. Президент не може бути делегатом Регіональної дирекції.

8.2 Кожен Регіон володіє одним голосом в Асамблеї за умови, що Регіон виконав свої фінансові зобов’язання перед МКПС до тридцять першого липня, що безпосередньо передує Асамблеї та дотримується положень Конституції. Президент не має права голосу, за винятком випадків рівності голосів.

8.3 Асамблея збирається щороку в ту дату і тому місці, яке або погоджується Асамблеєю або, за відсутності такого погодження визначається Президентом в повідомленні про скликання Асамблеї, причому ці повідомлення надсилаються Президентом кожній Регіональній дирекції не менш ніж за дев’яносто днів до дати зібрання. У будь-якому випадку Асамблея збирається протягом чотирнадцяти місяців після попереднього засідання.

Засідання Асамблеї в роки, коли повинен бути обраний Президент, проводяться до тридцятого листопада.

8.4 Незважаючи на будь-які інші положення Конституції, більшість Регіональних дирекцій може скликати Асамблею в будь-який час.

8.5 Повідомлення про скликання Асамблеї включає попередній порядок денний. Всі Регіональні директори повідомляють Президента протягом тридцяти днів з моменту отримання повідомлення про будь-які додаткові питання, які вони хочуть включити до порядку денного. Президент направляє остаточний порядок денний всім Регіональним дирекціям не менше, ніж за тридцять днів до Асамблеї.

8.6 Пропозиції можуть бути представлені Асамблеї тільки по пунктах, включених до порядку денного, за винятком питань, які відносяться до компетенції Асамблеї, а також пропозицій, що стосуються виборів, дисципліни або виходу у відставку посадових осіб. Пропозиції можуть бути представлені Асамблеї тільки в тому випадку, якщо Регіон, який запропонував таку пропозицію, виконав свої фінансові зобов’язання.

8.7 Засідання Асамблеї в роки проведення Чемпіонату світу з пістолету проводяться спільно з чемпіонатами.

8.8 Засідання Асамблеї проходять під головуванням Президента або за його відсутності – Генерального Секретаря, або за його відсутності – Секретаря, чи за відсутності усіх трьох вищезазначених осіб Асамблея обирає Голову та Секретаря з числа присутніх.

8.9 Робота Асамблеї включатиме:

(1) протокол попереднього засідання,

(2) доповідь Президента,

(3) звіт Скарбника та подання звітності за попередній рік,

(4) доповідь Президента ІRОА,

(5) інші питання, які можуть бути запропоновані порядком денним,

(6) вибори Президента, якщо це необхідно,

(7) визначення дати та місця проведення наступної Асамблеї,

(8) призначення аудитора,

(9) будь-які інші питання.

Засідання Асамблеї проводяться відповідно до парламентських процедур, періодично затверджуваних Асамблеєю. Поточні парламентські процедури викладені в Додатку до цього документа.

8.10 Прийняте або відхилене Асамблеєю рішення не може бути змінене або скасоване Асамблеєю протягом двох років, за винятком випадків коли скасування або зміна  ініційовані двома третинами голосів учасників Асамблеї.

8.11 Кворум в Асамблеї складають присутні делегати Регіональних дирекцій, за винятком тих випадків, коли Асамблея не може прийняти резолюцію, що має обов’язкову силу, в разі відсутності на ній делегатів принаймні з десяти Регіонів та з трьох континентів.

8.12 До початку кожного засідання Асамблеї Секретар складає і подає Виконавчій раді та Асамблеї список присутніх делегатів, які мають право голосувати від імені своїх Регіонів, а також довірених осіб з докладною інформацією про них.

8.13 Будь-який Регіон, який з будь-якої причини не може направити делегата на засідання Асамблеї, може голосувати за дорученням за умови, що до початку Асамблеї Президент одержить від відповідної Регіональної дирекції довіреність, що засвідчує особу довіреної особи, та конкретні повноваження, щодо яких видана довіренність. Генеральна довіреність не дозволена. Крім того, будь-який Регіон, який присутній на Асамблеї, але не має можливості з будь-якої причини залишитися до її завершення, може голосувати за своєї відсутності за довіреністю. З цією метою Президент отримує від присутніх делегатів Регіональної дирекції довіреність, що засвідчує особистість довіреної особи, та конкретні питання, щодо яких видана довіренсіть. Генеральна довіреність не дозволена.

8.14 До початку кожного засідання Асамблеї Президент призначає двох лічильників голосів, які не є членами Виконавчої ради або делегатами, які беруть участь у голосуванні, та, якщо це можливо, не є жителями Регіону, в якому Президент в даний час проживає, і які відповідають за підрахунок голосів.

8.15 Голосування в Асамблеї проводиться підняттям рук або шляхом заповнення бюлетенів на прохання будь-якого присутнього делегата, за винятком виборів Президента або відставки будь-якої посадової особи Конфедерації, голосування у яких проводиться виключно шляхом заповнення бюлетенів.

8.16 Кандидатури на посаду Президента повинні бути подані Секретарю не менш ніж за шістдесят днів до початку засідань Асамблеї, після чого він повинен негайно підтвердити в Регіональну дирекцію надходження повідомлення про кандидатуру. За тридцять днів до початку Асамблеї Секретар розсилає кожній Регіональній дирекції список кандидатів, і в цей день список закривається. У списку спочатку вказується ім’я діючого Президента, якщо він балотується на переобрання, а потім імена інших кандидатів в алфавітному порядку.

8.17 У разі, якщо жоден з кандидатів не отримає більшості голосів поданих при першому голосуванні, кандидат, що отримав найменшу кількість голосів, виключається зі списку і проводиться повторне голосування, і так далі до тих пір, поки якийсь один кандидат не отримає більшості поданих голосів.

8.18 Незважаючи на положення розділу 8.16 вище, Асамблея може відповідно до розділу 8.6 обрати свого члена в якості Президента.

8.19 Президент повинен піти у відставку з посади Регіонального директора (якщо він обіймав таку посаду) протягом дев’яноста днів після свого обрання на посаду Президента.

8.20 Незважаючи на будь-які інші положення Конституції, всякий раз, коли потрібне голосування за пропозицією прийняти рішення щодо місця проведення Чемпіонату континента IV рівня, право голосу мають лише ті Регіони, які: а) мають право голосу відповідно до розділу 8.2 і б) включені в поточний список Регіонів, віднесених до цього континенту, виданий Президентом МКПС.

 1. Зміни до Конституції

9.1 Пропозиція щодо внесення змін до Конституції повинна бути доведена до відома Президента у письмовому вигляді не менш ніж за дев’ять місяців до засідання Асамблеї, що проводиться під час Чемпіонату світу з пістолета, після чого не менш ніж за дев’яносто днів до засідання Асамблеї повідомлення про всі заявки про зміни будуть включені до попереднього порядку денного Асамблеї та доведені Президентом до відома усіх Регіональних дирекцій. Якщо засідання Асамблеї проводиться не під час Чемпіонату світу з пістолета, то запропоновані зміни до Конституції подаються за дев’ять місяців, а рішення щодо їх розгляду та подальшого голосування за них приймаються більшістю у дві третини голосів.

9.2 Пропозиції щодо внесення змін до Конституції повинні вноситися більшістю у дві третини голосів в Асамблеї, і такі поправки вступають в силу першого січня, що наступає після проведення Асамблеї.

9.3 У разі виникнення будь-яких суперечок щодо цілей, сенсу або тлумачення Конституції голова Конституційного комітету запрошується Президентом для висловлення своєї думки, яка підлягає ратифікації на наступній Асамблеї.

 1. Фінанси та адміністрація

10.1 Майно та засоби Конфедерації належать Асамблеї.

10.2 Фінансовий рік Конфедерації припадає на перше січня – тридцять перше грудня, а рахунки Конфедерації повинні балансуватися відповідно до цих дат.

10.3 Щорічно протягом шістдесяти днів після закінчення фінансового року бухгалтерські книги та рахунки перевіряються аудитором, який призначається Асамблеєю.

10.4 Усі кошти перераховуються на банківські або інвестиційні рахунки Конфедерації, а всі дозволені витрати покриваються з цих рахунків.

10.5 Усі чеки та зняття коштів з рахунків повинні бути підписані Скарбником і ще одним призначеним членом Виконавчої ради.

10.6 Виконавча рада може призначити працівників або персонал, яких потребує керівництво Конфедерації, і може присудити таку зарплатню, винагороду або відшкодування витрат, які вважають доцільними, з урахуванням вказівок від Асамблеї.

10.7 Кожен Регіон-член МКПС щорічно сплачує Конфедерації членський внесок, який складається з базового внеску та поіменного членського внеску для кожного окремого члена в такому розмірі і відповідно до таких критеріїв, які можуть бути визначені та узгоджені Асамблеєю. Базовий внесок повинен бути сплачений до тридцять першого січня, а максимальний – до тридцятого червня кожного року.

10.8 Будь-який Регіон, що прострочив сплату внесків на дев’яносто днів, може бути виключений зі списків Конфедерації Асамблеєю відповідно до розділу 5.9, після чого Регіон оголошується вакантним.

10.9 Перевірені звіти Конфедерації публікуються та поширюються серед всіх Регіональних дирекцій не менше ніж за тридцять днів до Асамблеї.

10.10 Секретар приймає та зберігає протоколи всіх засідань зборів і розсилає копії протоколів всім Регіональним дирекціям протягом дев’яноста днів після цих зборів. На виконання цього зобов’язання Секретар має повноваження вимагати від Регіональної дирекції, що приймає засідання Асамблеї, надати приміщення для складання протоколів і поширення цих протоколів серед всіх делегатів Регіональних дирекцій в кінці Асамблеї або відразу після її закінчення.

10.11 Рахунки Конфедерації подаються у валюті країни, де Виконавча рада може в цей час бути розташована, і конвертуються в фунти стерлінгів за курсом, що діє на кінець року Конфедерації.

10.12 У цілях розвитку, просування та управління комерційними інтересами МКПС, викладеними нижче, Виконавча рада уповноважена створити компанію з обмеженою відповідальністю, відому як International Practical Shooting Confederation Limited (IPSC Ltd), зареєстровану в Співдружності Багамських островів.

Усі випущені акції IPSC Ltd повинні належати Конфедерації, і тільки члени Виконавчої ради можуть бути директорами.

Фінансовий рік компанії IPSC Ltd – з першого січня по тридцять перше грудня, рахунки компанії повинні балансуватися відповідно до цих дат.

Щорічно, протягом шістдесяти днів після закінчення фінансового року, бухгалтерські книги і рахунки повинні перевірятися аудитором IPSC, призначеним Асамблеєю.

Аудит рахунків IPSC Ltd додається до перевірених рахунків Конфедерації та розповсюджується серед Регіональних дирекцій.

Комерційними інтересами, згаданими вище, є наступні інтереси: продаж товарів, роялті, угоди щодо проведення матчів IV і V рівнів, а також інші заходи по збору коштів, за винятком зборів від філій та членських внесків.

 1. Законодавство

Асамблея має право приймати рішення з будь-якого питання, не передбаченого Конституцією, та формулювати і оприлюднити такі рішення, правила і положення, які вона може вважати необхідними або бажаними.

 1. Відшкодування

Ставши членом організації, що є членом Конфедерації, і тим самим отримавши членство в Конфедерації, кожен член повністю і абсолютно зобов’язаний відшкодувати Конфедерації, Виконавчій раді та посадовим особам Конфедерації, будь-які претензії та збитки, завдані ним самим, його утриманцями, або службовцями на будь-якому змаганні чи іншому заході, санкціонованому Конфедерацією.

 1. Правила

Міжнародні правила практичної стрільби, згадані в цій Конституції і прийняті Асамблеєю, застосовуються Конфедерацією, її філіями та членами. Зазначені Правила можуть бути змінені більшістю голосів на Асамблеї, і такі зміни вступають в силу першого січня відразу ж після Асамблеї. Починаючи з 1 січня 1997 року зазначені Правила можуть бути змінені тільки на Асамблеї проведеній під час Чемпіонату світу з пістолета. Пропоновані поправки до правил на засіданні Асамблеї, проведеній не під час Чемпіонату світу з пістолета, вимагають більшості в дві третини голосів за рішення щодо обговорення цих поправок, а також під час голосування щодо прийняття цих поправок.

 1. Розпуск

14.1 Клопотання про розпуск Конфедерації вважається конституційною поправкою, і положення, що стосуються направлення повідомлення і голосування, необхідного для прийняття будь-якої поправки до Конституції, застосовуються до будь-якої пропозиції про розпуск Конфедерації.

14.2 У разі належного прийняття Асамблеєю пропозиції про розпуск Конфедерації Асамблея приймає рішення про те, що стане з активами Конфедерації після сплати всіх зобов’язань. Асамблея, або ж в іншому випадку Виконавча рада призначає ліквідатора, на якого покладається врегулювання всіх боргів і зобов’язань Конфедерації і який потім розподіляє залишки активів Конфедерації відповідно до інструкцій, даних Асамблеєю.

14.3 У разі, якщо Асамблея не приймає рішення про те, що стане з рештою майна Конфедерації, ліквідатор призначений Асамблеєю вживає заходи, щоб це майно було передане певному міжнародному органу, що займається стрільбою, цілі якого, на думку ліквідатора, найбільш тісно пов’язані з цілями цієї Конфедерації.

 1. Закон і юрисдикція

Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цією Конституцією і які не можуть бути врегульовані мирним шляхом на підставі будь-якого іншого положення цієї Конституції, можуть бути передані на арбітражний розгляд будь-якою стороною спору в Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні, Швейцарія. Сторони зобов’язуються дотримуватися статуту і регламенту CAS, добросовісно сприймати винесене рішення без оскарження та жодним чином не перешкоджати його виконанню.

Розклад

Парламентські процедури Генеральної Асамблеї IPSC

ЗМІСТ

 1. Засідання
 2. Регламент
 3. Клопотання
 1. Клопотання про внесення поправок
 2. Клопотання про передачу
 3. Клопотання про внесення на обговорення
 4. Клопотання про підняття питання
 5. Клопотання про припинення обговорень
 6. Порядок ведення засідання та апеляція
 7. Питання та запити
 8. Клопотання про перенесення
 1. Засідання

На всіх засіданнях головуючий повинен належним чином використовувати правила парламентської процедури для підтриманя порядку і розумних норм пристойності, спрямовувати роботу засідання і захищати права всіх Регіонів, як присутніх, так і відсутніх.

Головуючий повинен:

 1. Переконатися, що усі Регіони отримали остаточну версію порядку денного за тридцять днів до дати проведення засідання та що до порядку денного були включені пропозиції усіх Регіонів, як того вимагає Конституція.
 2. Скликати засідання у встановлений час і дату.
 3. Слідкувати за порядком денним і конкретизувати, що відбувається і з якого питання голосують.
 4. Слідкувати за тим, щоб дебати обмежувалися обговоренням питань по суті без переходу на особистості.
 1. Регламент

Засідання повинно проводитися відповідно до чинної Конституції IPSC.

 1. Пропозиції

Ведення справ під час засідань відбувається шляхом розгляду пропозицій. Будь-яке питання вноситься на розгляд за допомогою основної пропозиції. Після того, як пропозиція була підтримана ще кимось з делегатів та проголошена головуючим, не допускається будь-якої дискусії з цього приводу до тих пір, поки головуючий не оголосить про зняття пропозиції з розгляду. Як тільки пропозиція була проголошена, ініціатор питання не може зняти її з розгляду без згоди учасників зібрання. В той час, коли розглядається основна пропозиція, можуть вноситись лише парламентські пропозиції, які стосуються безпосередньо вказаного питання або ж процедури його розгляду.

Парламентські пропозиції бувають наступними:

 1. Пропозиція щодо внесення правок

Обговорюється учасниками засідання.

Вимагає дві третини голосів.

Застосовується для внесення змін, доповнення або виключення окремих слів з основної пропозиції.

 1. Пропозиція передати питання до комітету

Обговорюється учасниками засідання. 

Вимагає більшості голосів.

Якщо пропозиція стає занадто складною через внесені правки або, якщо її розгляд вимагає додаткової інформації, вона може бути передана до відповідного комітету для вивчення або повторного формулювання. В такому разі цей комітет має підготувати доповідь або ж діяти згідно з отриманими вказівками.  

 1. Пропозиція відкласти розгляд питання

Не обговорюється учасниками засідання.

Вимагає більшості голосів.

Ця пропозиція передбачає призупинення обговорення пропозиції, яка перебуває на розгляді на даний момент. Повернення до її розгляду є можливим лише за умови або тоді, коли відповідне рішення буде прийняте більшістю голосів. 

 1. Пропозиція щодо негайного переходу до голосування

Не обговорюється учасниками засідання.

Вимагає дві третини голосів.

Вказана пропозиція застосовується з метою завершення дискусії, яка затягнулася у часі та є одноманітною. В разі підтримки такої пропозиції, головуючий на засіданні негайно виносить на голосування питання щодо завершення дискусії. В разі отримання двох третин голосів за таке рішення, одразу відбувається голосування щодо пропозиції, яка перебуває на розгляді, без її подальшого обговорення. 

 1. Пропозиція щодо обмеження часу дискусії

Не обговорюється учасниками.

Вимагає двох третин голосів.

По завершенню об’єктивно достатнього проміжку часу, протягом якого ведуться дебати, Голова може внести пропозицію щодо обмеження часу дискусії. В разі прийняття, Голова призначає двох осіб, які слідкують за відведеним на дебати часом. Якщо у визначений в пропозиції час згоди досягнуто не було, «пропозиція щодо негайного переходу до голосування» вважається такою, що була успішно внесена. Після цього одразу відбувається голосування щодо пропозиції, яка перебуває на розгляді. 

 1. Питання щодо порядку ведення засідання та протест

Учасник засідання, який вважає, що не дотримуються правила, може звернути увагу присутніх до відповідного порушення шляхом внесення питання щодо порядку ведення засідання. Головуючий на засіданні має негайно прийняти рішення щодо порядку ведення засідання. В разі незадоволення рішенням головуючого, учасник може опротестувати його перед Асамблеєю для прийняття остаточного рішення. Таке звернення обговорюється учасниками засідання і головуючий може брати участь у дебатах без необхідності передавати свої повноваження. Для скасування рішення головуючого необхідна більшість голосів «проти». За рівної кількості голосів рішення залишається в силі.  

 1. Питання та запити

В разі необхідності, можуть задаватись питання щодо правильності процедур (парламентський запит), витребування фактів (інформаційний запит), а також щодо внесення змін, спрямованих на забезпечення зручності та комфорту (питання привілеїв). Головуючий негайно відповідає на поставлене питання або доручає це відповідній особі. 

 1. Пропозиція закрити засідання

Не обговорюється учасниками засідання. 

Вимагає більшості голосів. 

Якщо час, визначений для проведення засідання, вичерпаний, а будь-які питання для розгляду відсутні, головуючий може оголосити засідання закритим, не очікуючи на формальні пропозиції з цього приводу. Будь-який учасник засідання може внести пропозицію закрити засідання в будь-який час, окрім випадків, коли виступає хтось із доповідачів, або відбувається процедура голосування. В разі прийняття такої пропозиції, засідання негайно закривається.

Закрити меню