Проект дорожньої карти по об’єднанню регіону IPSC UA. Етап 2

Другий етап проекту дорожньої карти по об'єднання регіону IPSC UA - одночасне переобрання всіх керівних органів в ФПСУ та ВФПВС для зняття гострих питань поточної діяльності та претензій щодо легітимності цих керівних органів

Етап 2 – одночасне переобрання всіх керівних органів в ФПСУ та ВФПВС для зняття гострих питань поточної діяльності та претензій щодо легітимності цих керівних органів

Можливі 2 варіанти:

  1. Кожна федерація проводить процес переобрання у відповідності до своїх статутів і серед своїх членів
  2. Обидві федерації укладають договір про співпрацю (тимчасово вступають усіма своїми членами, які не перебувають в складі обох організацій, до складу одне-одного) і голосують на загальних зборах, але з дотримання Статуту кожної з організацій, у якій проводиться голосування, в частині проведення загальних зборів.

В зв’язку з тим, що весь 2019 рік тривала робота над затвердженням в Мінюсті  правил виду спорту та змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України пропонується на період до прийняття цих ключових документів та до перевиборів:

– не зривати цей процес шляхом безальтернативного опротестування статусу Національної федерації ФПСУ, щоб потім не розпочинати його з нуля,

– ввести запобіжний механізм в частині присвоєння звань Майстрів спорту України. Подання  подається до Міністерства тільки після підтвердження відповідальним за вид зброї членом Президіуму та колегіального органу федерації. Це може бути Президія чи Дисциплінарний комітет.

Важливе застереження!!! Кожен, хто обирається до керівних органів Федерації надає до тимчасової Регіональної дирекції письмове зобов’язання про повну реалізацію цієї Дорожньої карти після обрання на посаду. Невиконання цього зобов’язання – підстава для відставки з посади.

Пропозиції щодо реформування органів управління ФПСУ:

Варіант 1

Для більшої ефективності роботи основного виконавчого органу федерації  – чисельність Президії ФПСУ скорочується до 11 членів (Президент федерації, Регіональний директор, 5 членів, які обираються конференцією та відповідають за окремі види зброї в ПС, керівник вищого органу суддівського самоврядування, керівник тренерско-інструкторського  органу, Голова Ради регіонів, Голова Ради клубів). Посада Генерального секретаря президії ліквідується, його повноваження по організації роботи Президії покладаються на Президента федерації).

Задля підсилення ролі Спортивних стрілецьких клубів в поточному управлінні федерацією, створюється дорадчий орган – Рада Клубів, керівник якої обирається членами Ради Клубів та входить до Президії. До складу Ради Клубів входять всі керівники клубів-членів федерації, або офіційно делеговані ними особи.

Задля підсилення ролі регіонів та децентралізації регіональної політики федерації створюється дорадчий орган – Рада Регіонів, керівник якої обирається членами Ради Регіонів та входить до Президії. До складу Ради Регіонів входять всі керівники відокремлених підрозділів Федерації в областях.

Суміщення членства в обох Радах дозволяється, за виключенням суміщення посад Голови в обох Радах.

Повноваження Рад

  • винесення на розгляд Президії питань, які відносяться до їх компетенції.
  • накладення вето на рішення Президії, якщо вето накладене Радою одноголосно і відноситься до компетенції Ради. Вето может бути знято Президентом федерації. Повторне одноголосне вето може бути знято тільки позачерговими загальними зборами.
  • скликання позачергової конференції кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів членів Ради.

Варіант 2 (схожий на принцип двопалатного парламенту)

Президія в повному складі формується з керівників стрілецьких клубів-членів Федерації.

Ради Клубів та Регіонів не створюються.

Для оперативного вирішення питань створюється постійний виконавчий орган – Виконком, який формується з 9 членів (Президент федерації, Регіональний директор, 5 осіб, які обираються Президією та відповідають за окремі види зброї в ПС, керівник вищого органу суддівського самоврядування, керівник тренерско-інструкторського  органу).

Зміна системи голосування на Конференції федерації.

По всіх питаннях, пов’язаних з обранням посадових осіб Федерації (крім Голів Рад та керівників вищого органу суддівського самоврядування, та тренерско-інструкторського органу) голосування в клубах-членах персональне. Делегати від клубів надають Рахунковій комісії протоколи такого голосування з персональним розподілом голосів по кожному питанню.

В решті питань зберігається старий принцип голосування.

На період реалізації етапу №2 Регіональний директор, який був обраний під час виконання етапу №1, формує спільну тимчасову Регіональну дирекцію з уповноважених представників обох федерацій*

*додати в етап №1 обов’язок кандидата в РД надати до виборів своє бачення тимчасової Регіональної дирекції та прописати терміни і процедуру її створення

Присилайте, будь ласка, Ваші пропозиції на основний е-мейл ФПСУ – fpsu.office@gmail.com з темою листа “Дорожня карта”, в копії на zbarik@gmail.com

Посилання на перший етап Проекту дорожньої карти по об’єднанню регіону IPSC UA

Робочі матеріали Президії ФПСУ

0 0 votes
Article Rating
Picture of Ярослав Циганок

Ярослав Циганок

Член Президії ФПСУ

Facebook
Twitter
Telegram

Підпишіться на наші новини

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments