Спортивні звання, розряди
та нормативи їх присвоєння

Категорії

Чоловіки та жінки

Вікові категорії

Юніори

з 18 до 21 року

Дорослі

старші 21 року

Звання

Майстер спорту України
міжнародного класу

Присвоюються спортсменам, які виступають за національні збірні або клубні команди України, після виконання ними кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України.

Умови для присвоєння

Участь в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 12 країн

Присвоюються, за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів

Нормативи

1-5 місце в особистому заліку

1-5 місце в командному заліку

1-3 місце в особистому заліку

1-3 місце в командному заліку

1-3 місце в особистому заліку

1-3 місце в командному заліку

Звання

Майстер спорту
України

Присвоюються спортсменам, які виступають за національні збірні або клубні команди України, після виконання ними кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України.

Умови для присвоєння

Участь в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж з 8 регіонів, команд – 6 регіонів.

Присвоюються, за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів

Нормативи

1-3 місце в особистому заліку

1-2 місце в командному заліку

1-2 місце в особистому заліку

1 місце в командному заліку

1-3 місце в особистому заліку

1-3 місце в командному заліку

1 місце в особистому заліку

1 місце в командному заліку

Розряд

Кандидат в майстри
спорту України

Розряд кандидат у майстри спорту України присвоюється спортсменам після виконання ними кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України

Умови для присвоєння

Присвоюються, за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів

Нормативи

4-5 місце в особистому заліку

4-5 місце в командному заліку

3 місце в особистому заліку

3 місце в командному заліку

1-2 місце в особистому заліку

1-2 місце в командному заліку

Розряд

І, ІІ та ІІІ
спортивні розряди

Перший, другий та третій розряди присвоюються спортсменам після виконання ними кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України

Умови для присвоєння

Присвоюються, за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів

Нормативи

3 – на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 – на чемпіонатах районів;

1 – на чемпіонатах міст;

3 – на чемпіонатах України серед юніорів (особистий, командний);

1-2 – на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

3 – на чемпіонатах районів;

2 – на чемпіонатах міст;

3 – на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 – на чемпіонатах районів серед юніорів;

1 – на чемпіонатах міст серед юніорів.

4-5 – на чемпіонатах районів;

3-4 – на чемпіонатах міст;

4-5 – на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3-4 – на чемпіонатах районів серед юніорів;

2-3 – на чемпіонатах міст серед юніорів.

Відповіді на часті питання щодо отримання спортивних розрядів та звань

 • Пройти своєчасно диспансеризацію
 • Своєчасно зареєструватися на змагання
 • Повинен бути офіційно делегованим на змагання
 • Виконати вимоги класифікаційних нормативів, затверджених Мінмолодьспорт України
 • Заповнити відповідні документи 
 • Організувати своєчасну диспансеризацію спортсменів клубу
 • Проконтролювати своєчасну реєстрацію спортсменів на замагання
 • Оформити заявки на участь спортсменів у відповідних змаганнях та передати представнику ФПСУ в області
 • Оформити належним чином протоколи результатів змагань та звіт головного судді матчу (якщо клуб був організатором змагань)
 • При виконанні спортсменом клубу нормативів оформити подання на отримання спортивного звання або розряду
 • Надати представникові ФПСУ в області подання
 • Сформувати календар спортивних заходів на рік (за поданням клубів) та затвердити його в Мінмолодьспорт
 • Сформувати положення або регламент змагань та затвердити його в Мінмолодьспорт (для загальнодержавних змагань) або в обласних/міських управліннях спорту
 • Організувати проходження спортсменами диспансеризації
 • Оформити за поданням клубів заявки на участь в змаганнях
 • При виконанні нормативів та участі в класі спортсменів з мінімум 8 областей оформити, за поданням клубів, подання на отримання спортивних звань/розрядів 

Спортивні звання “Заслужений тренер України”, “Заслужений майстер спорту України”, “Майстер спорту України міжнародного класу”, “Гросмейстер України”, “Майстер спорту України” присвоює Держмолодьспорт відповідним наказом за поданням керівників структурних підрозділів з фізичної культури і спорту.

Спортивні розряди “Кандидат у майстри спорту України”, перший розряд присвоюють відповідним наказом керівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту 

Другий та третій спортивні розряди присвоюють керівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідним наказом

 

Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних звань “Майстер спорту України”, “Майстер спорту України міжнародного класу”:

 • подання структурного підрозділу з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на присвоєння спортивного звання;
 • клопотання структурного підрозділу з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • завірені витяги з протоколів офіційних змагань (для ігрових видів спорту – протоколи змагань, що засвідчують участь спортсмена не менше ніж у 50 відсотках ігор за календарем змагань), які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
 • дві фотокартки (розміром 3х4 см);
 • копія першої сторінки паспорта.

Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних розрядів, затверджується установами (організаціями), які їх присвоюють

Документи на присвоєння спортивних звань подаються не пізніше 3 років від дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України.

Документи про присвоєння спортивного звання протягом 20 календарних днів розглядаються відповідним структурним підрозділом Держмолодьспорту, до компетенції якого належить вид спорту. За результатами розгляду цей структурний підрозділ подає свої висновки та пропозиції до структурного підрозділу з нагородної діяльності Держмолодьспорту, який впродовж 10 календарних днів готує проекти наказів про присвоєння спортивних звань або про відмову у присвоєнні спортивних звань та письмово повідомляє установу, що порушила клопотання про присвоєння спортивного звання.